بهترین مدارس دولتی جاده ساوه منطقه 18 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی جاده ساوه منطقه 18 تهران لیست شده است

3 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی جاده ساوه منطقه 18 تهران

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: جاده ساوه

آدرس: جاده ساوه، روبروی سه راه فلاح، جنب اداره آموزش و پرورش منطقه 18، پلاک 18

کاردانش دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: جاده ساوه

آدرس: یافت آبادخیابان مصطفی هاشمی ،خیابان شهید محمدیوسفی

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: جاده ساوه

آدرس: جاده ساوه، شهرک ولی عصر، سپیده جنوبی

تلفن پشتیبانی
02191005343