بهترین مدارس غیردولتی (راه دور) رودبار قصران منطقه 17 تهران

در این صفحه بهترین مدارس غیردولتی (راه دور) رودبار قصران منطقه 17 تهران لیست شده است

2 مدرسه

لیست بهترین مدارس غیردولتی (راه دور) رودبار قصران منطقه 17 تهران

کاردانش پسرانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 17

محله: رودبار قصران

آدرس: خیابان سجادشمالی، کوچه شهید آسیابر،پلاک 200/3

کاردانش دخترانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 17

محله: رودبار قصران

آدرس: میدان بهاران، خیابان شهید عسگری، پلاک 3317/3

تلفن پشتیبانی
02191005343