بهترین مدارس دخترانه منطقه 16 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دخترانه منطقه 16 تهران لیست شده است

59 مدرسه

لیست بهترین مدارس دخترانه منطقه 16 تهران

متوسطه دوم دخترانه نمونه دولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نازی آباد

آدرس: خیابان شهید رجایی، پایین تر از میدان بهشت،روبه روی پارک شهید رجایی

متوسطه اول دخترانه نمونه دولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نامشخص

آدرس: انتهای وصال، یاخچی آباد، شهرک وصال، روبروی مخابرات، پلاک 1

متوسطه دوم دخترانه شاهد

منطقه: منطقه 16

محله: نامشخص

آدرس: خیابان شهید رجائی، بعدازسه راه علی آباد،روبروی پارک شهیدرجایی، پلاک 441

متوسطه دوم دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 16

محله: نامشخص

آدرس: خیابان شهید رجایی، روبروی پارک شهید رجایی

ابتدایی دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 16

محله: نامشخص

آدرس: خیابان شهید رجایی، خیابان شهید اکبر مشهدی، جنب موسسه مالی اعتباری مهر، پلاک 353

ابتدایی دخترانه شاهد

منطقه: منطقه 16

محله: نامشخص

آدرس: خیابان شهید رجایی، چهار صد دستگاه، میدان باربری، ابتدای خیابان شریعتی

ابتدایی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نامشخص

آدرس: چهارصد دستگاه، خیابان صیادی، بین بلوک 7 و 9

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نازی آباد

آدرس: نازی آباد، هزار دستگاه، خیابان کوشا، پلاک 16

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نازی آباد

آدرس: نازی آباد،خیابان شهید اکبرمشهدی ،میدان پارس، پلاک 5

متوسطه اول دخترانه شاهد

منطقه: منطقه 16

محله: نامشخص

آدرس: خیابان شهید رجایی، روبروی پارک شهید رجایی، پلاک 272

تلفن پشتیبانی
02191005343