بهترین مدارس دولتی دخترانه نازی آباد منطقه 16 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی دخترانه نازی آباد منطقه 16 تهران لیست شده است

9 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی دخترانه نازی آباد منطقه 16 تهران

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نازی آباد

آدرس: نازی آباد، هزار دستگاه، خیابان کوشا، پلاک 16

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نازی آباد

آدرس: نازی آباد،خیابان شهید اکبرمشهدی ،میدان پارس، پلاک 5

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نازی آباد

آدرس: نازی آباد، خیابان اکبر مشهدی، انتهای خیابان شهید خدایاری، پلاک 18

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نازی آباد

آدرس: نازی آباد، خیابان شهید اکبر مشهدی، کوچه حسن وظیفه دان، پلاک 10

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نازی آباد

آدرس: جوادیه ،خیابان دشت آزادگان، ایستگاه قالیشویی، پلاک 14

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نازی آباد

آدرس: خیابان شهید رجائی، ایستگاه مسجد،روبروی پارک شهیدرجائی، پلاک 274

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نازی آباد

آدرس: نازی آباد، خیابان شهید اکبر مشهدی، میدان پارس، کوچه شهید وظیفه دان، پلاک 14

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نازی آباد

آدرس: نازی آباد، خیابان شهید اکبر مشهدی، کوی کاج (پلیس)، پلاک 393

کاردانش دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نازی آباد

آدرس: خیابان فدائیان اسلام ،روبروی درمانگاه مهدیه، پلاک 22

تلفن پشتیبانی
02191005343