مرور برچسب

کتاب راهنمای معلم ریاضی دوم دبستان

مقالات مربوط به برچسب کتاب راهنمای معلم ریاضی دوم دبستان – شما میتوانید مقالات برچسب کتاب راهنمای معلم ریاضی دوم دبستان را در این صفحه از مجله استادبانک مشاهده نمایید.

ریاضی دوم دبستان

ریاضی دوم دبستان کتاب ریاضی دوم دبستان در ادامه تغییر کتاب ریاضی اول دبستان، تغییر کرده است. این کتاب، دارای هشت فصل است که هر فصل شامل چهار واحد درسی و یک واحد حل مسئله است. در قسمت حل مسئله، توضیحاتی برای خود معلم نوشته شده تا راهنمای او…