مرور برچسب

راهنمای روش تدریس صفحه به صفحه کتاب ریاضی اول ابتدایی

مقالات مربوط به برچسب راهنمای روش تدریس صفحه به صفحه کتاب ریاضی اول ابتدایی – شما میتوانید مقالات برچسب راهنمای روش تدریس صفحه به صفحه کتاب ریاضی اول ابتدایی را در این صفحه از مجله استادبانک مشاهده نمایید.

ریاضی اول ابتدایی

 ریاضی اول ابتدایی کتاب ریاضی اول ابتدایی در سال 1390 پس از سه دهه تغییر کرده است. اولین نمونه این تالیف در سال تحصیلی 90-91 وارد کلاسهای ابتدایی شده است. مولفان این کتاب معتقدند که توانسته اند یک کتاب استاندارد را تالیف نمایند که شامل…