مرور برچسب

دانلود کتاب فلسفه سوم انسانی

مقالات مربوط به برچسب دانلود کتاب فلسفه سوم انسانی – شما میتوانید مقالات برچسب دانلود کتاب فلسفه سوم انسانی را در این صفحه از مجله استادبانک مشاهده نمایید.

کتاب درسی جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته علوم انسانی

جامعه شناسی 2 در سه رشته ادبیات، علوم انسانی و معارف اسلامی تدریس می شود. این کتاب شامل 3 فصل جامعه و فرهنگ، هویت و فرهنگ، قدرت و سیاست است. جامعه شناسی را می توان به عنوان بررسی علمی زندگی گروهی انسان ها تعریف کرد. هر انسانی هنگام تولد…

کتاب درسی فلسفه سال سوم دبیرستان رشته علوم انسانی

کتاب فلسفه رشته انسانی شامل 2 بخش است. بخش اول که از ماهیت فلسفه می گوید و بخش دوم که از 3 فیلسوف بزرگ یونانی سقراط، افلاطون و ارسطو صحبت شده است. هدف این کتاب شناخته شدن فلسفه توسط شاگردان است. فلسفه به بسیاری از رشته های فرعی تقسیم شده…

کتاب درسی منطق سال سوم دبیرستان رشته انسانی

درس منطق به معنای درست اندیشیدن است. هدف از تدریس این درس در مدارس افزایش مهارت تفکر کردن می باشد. در گذشته درس منطق در فلسفه گنجانده شده بود و این درس شاخه ای از فلسفه نامیده می شد. اما پس از سال ها بررسی محققین به این نتیجه رسیدند که علم…