مرور برچسب

دانلود کتاب زبان فارسی سوم دبیرستان 94-95

مقالات مربوط به برچسب دانلود کتاب زبان فارسی سوم دبیرستان 94-95 – شما میتوانید مقالات برچسب دانلود کتاب زبان فارسی سوم دبیرستان 94-95 را در این صفحه از مجله استادبانک مشاهده نمایید.

کتاب درسی زبان فارسی سوم دبیرستان

درس زبان فارسی سوم دبیرستان درس عمومی رشته های ریاضی و تجربی و فنی می باشد. این درس مجزا از ادبیات فارسی است. شاگردان با چهار مهارت زبان شناسى، دستور، نگارش و املا در این درس آشنا می شوند. یکی از اهداف مهم زبان فارسى، آشنایی دانش آموزان با…