مرور برچسب

دانلود کتاب ادبیات دوم دبیرستان

مقالات مربوط به برچسب دانلود کتاب ادبیات دوم دبیرستان – شما میتوانید مقالات برچسب دانلود کتاب ادبیات دوم دبیرستان را در این صفحه از مجله استادبانک مشاهده نمایید.

کتاب درسی ادبیات فارسی سوم دبیرستان

درس ادبیات فارسی سوم دبیرستان در تمامی رشته ها به جز رشته انسانی و ادبیات فارسی مشترک می باشد. دو مقوله ادبیات فارسی و زبان فارسی در دوکتاب مجزا آورده شده است. با توجه به اینکه زبان و ادبیات فارسی از هم جدا شدنی نیستند. اما دانش آموزان در…

کتاب درسی فلسفه پایه چهارم دبیرستان رشته انسانی

درس فلسفه پیش دانشگاهی یکی از اصلی ترین دروس رشته انسانی می باشد. فلسفه به عنوان یک رشته، علمی در دانشگاه ها تدریس می شود که از مهم ترین فعالیت انسان ها، یعنی تفکر نشات گرفته است. تفکر در مورد کلی ترین موضوعاتی که در زندگی و در جهان با آن…

کتاب درسی عربی پایه چهارم دبیرستان رشته انسانی

درس عربی پیش دانشگاهی رشته انسانی بیشتر متون ادبی عربی را آموزش داده است. اشعاری به زبان عربی با قواعد خاصی آورده شده است. با توجه به اینکه این قواعد را دانش آموزان رشته انسانی در 3 سال دوره متوسطه یاد گرفته اند به راحتی می توانند این متون…