انتخاب آنلاین معلم خصوصی
مرور برچسب

حل المسائل کتاب کنترل مدرن دکتر تقی راد

مقدمه ای بر کنترل مدرن تالیف و ترجمه: دکتر حمید رضا تقی راد

این کتاب از جمله بهترین منابع برای درس کنترل مدرن از گرایش دینامیک و کنترل در مهندسی مکانیک و یا گرایش کنترل از مهندسی برق می باشد. در دانشگاه های مختلف با عناوین مختلف از جمله سیستم های کنترل پیشرفته 1 یا کنترل پیشرفته 1 یا سیستم های کنترل…