تعویق کنکور!؟ نشست فوق العاده مجلس و وزارت بهداشت

تمام نمونه سوالات دبیرستان (متوسطه)

در نظام آموزشی ما دانش اموزان بعد از 6 سال تحصیلی وارد مقطع متوسطه می‌شوند. دوره 6 ساله متوسطه به دو دوره 3 ساله با نام‌های متوسطه اول و متوسطه دوم تقسیم می‌شود.

در این 6 سال دانش آموزان با مباحث بیشتری آشنا می‌شوند و طبیعتا نیاز به حلِ نمونه سوالات درسی بیشتری دارند. ما در استادبانک نمونه سوالات تمامِ مقاطع تحصیلی متوسطه اول و دوم را گردآوری کرده‌ایم.

با ورود به هر بخش می‌توانید نمونه سوالات آن مقطع را مشاهده کرده و فایل‌ها را دانلود نمایید.