۳ کلید طلایی استادبانک برای یادگیری ریاضی

نمونه سوالات امتحانی دهم

نمونه سوالات پایه دهم شامل نمونه سوالات دهم تجربی، نمونه سوالات دهم ریاضی، نمونه سوالات دهم انسانی و سایر نمونه سوالات عمومی و مشترک بین این رشته ها می باشد.

شامل تمام سوالات دروس پایه دهم تجربی است از جمله نمونه سوالات فیزیک پایه دهم و نمونه سوالات زیست دهم رشته تجربی

شامل تمامی سوالات پایه دهم رشته ریاضی از جمله فیزیک دهم و هندسه دهم رشته ریاضی و فیزیک می باشد.

شامل تمامی سوالات پایه دهم رشته انسانی از جمله ریاضی دهم، اقتصاد دهم، جامعه شناسی دهم و … می باشد.

نمونه سوال عربی دهم مهم ترین گزینه و ابزار برای رسیدن به تسلط بر مباحث عربی دهم است.

نمونه سوال زبان انگلیسی  دهم شامل تمامی مباحث مهم و لغاتی است که در طول سال آموزش داده می شود.

بخش حفظ لغات پایان کتاب به همراه قرابت معنایی و تجزیه و تحلیل هر بیت از اشعار کتابی به تنهایی کمی سخت و دشوار است. حل نمونه سوال فارسی دهم می تواند ابزار مناسبی برای مسلط شدن بر این مباحث باشد.

قطعا برای رسیدن به تسلط بر این درس، حل نمونه سوالات دوره های مختلف امتحانی لازم و ضروری است.

فایل نمونه سوال آمادگی دفاعی شامل تمامی فصل های کتاب آمادگی دفاعی دهم است.

تمامی فصل های کتاب به همراه آیات و احادیث آن بصورت مجموعه سوال و جواب گردآوری شده است.