مرور رده

نمونه سوالات دهم

نمونه سوالات پایه دهم شامل نمونه سوالات دهم تجربی، نمونه سوالات دهم ریاضی، نمونه سوالات دهم انسانی و سایر نمونه سوالات عمومی و مشترک بین این رشته ها می باشد.

نمونه سوالات دهم تجربی

شامل تمامی سوالات دروس پایه دهم تجربی است از جمله نمونه سوالات فیزیک پایه دهم و نمونه سوالات زیست پایه دهم رشته تجربی

نمونه سوالات دهم ریاضی

شامل تمامی سوالات پایه دهم رشته ریاضی از جمله فیزیک دهم و هندسه دهم رشته ریاضی و فیزیک می باشد.

نمونه سوالات دهم انسانی

شامل تمامی سوالات پایه دهم رشته انسانی از جمله ریاضی دهم، اقتصاد دهم، جامعه شناسی دهم و … می باشد.

نمونه سوال عربی دهم

نمونه سوال عربی دهم مهم ترین گزینه و ابزار برای رسیدن به تسلط بر مباحث عربی دهم است.

نمونه سوال زبان انگلیسی دهم

نمونه سوال زبان انگلیسی  دهم شامل تمامی مباحث مهم و لغاتی است که در طول سال آموزش داده می شود.

نمونه سوال فارسی دهم

بخش حفظ لغات پایان کتاب به همراه قرابت معنایی و تجزیه و تحلیل هر بیت از اشعار کتابی به تنهایی کمی سخت و دشوار است. حل نمونه سوال فارسی دهم می تواند ابزار مناسبی برای مسلط شدن بر این مباحث باشد.

نمونه سوال شیمی دهم

قطعا برای رسیدن به تسلط بر این درس، حل نمونه سوالات دوره های مختلف امتحانی لازم و ضروری است.

نمونه سوال آمادگی دفاعی

فایل نمونه سوال آمادگی دفاعی شامل تمامی فصل های کتاب آمادگی دفاعی دهم است.

نمونه سوال دینی دهم 

تمامی فصل های کتاب به همراه آیات و احادیث آن بصورت مجموعه سوال و جواب گردآوری شده است.