مرور رده

نمونه سوالات یازدهم

نمونه سوالات پایه یازدهم شامل تمامی نمونه سوالات یازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی است و همچنین شامل تمامی دروس عمومی می باشد.

نمونه سوالات یازدهم ریاضی 

شامل تمامی سوالات پایه یازدهم از جمله نمونه سوالات فیزیک یازدهم و نمونه سوالات هندسه یازدهم می باشد.

نمونه سوالات یازدهم تجربی

شامل تمامی نمونه سوالات پایه یازدهم رشته تجربی است از جمله نمونه سوالات فیزیک یازدهم، نمونه سوالات ریاضی یازدهم و نمونه سوالات زیست یازدهم رشته علوم تجربی

نمونه سوالات یازدهم انسانی 

شامل تمامی نمونه سوالات دروس پایه یازدهم رشته علوم انسانی است از جمله نمونه سوال ریاضی یازدهم انسانی، نمونه سوال عربی یازدهم و نمونه سوال روانشناسی یازدهم و …

نمونه سوال فارسی یازدهم

بخش حفظ لغات پایان کتاب به همراه قرابت معنایی و تجزیه و تحلیل هر بیت از اشعار کتابی به تنهایی کمی سخت و دشوار است. حل نمونه سوال فارسی یازدهم می تواند ابزار مناسبی برای مسلط شدن بر این مباحث باشد.

نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم 

نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم شامل تمامی مباحث مهم و لغاتی است که در طول سال آموزش داده می شود.

نمونه سوال دینی یازدهم

تمامی فصل های کتاب دینی یازدهم به همراه آیات و احادیث آن بصورت مجموعه سوال و جواب گردآوری شده است.

نمونه سوال عربی یازدهم 

نمونه سوال عربی یازدهم مهم ترین گزینه و ابزار برای رسیدن به تسلط بر مباحث عربی یازدهم است.

نمونه سوال شیمی یازدهم 

قطعا برای رسیدن به تسلط بر درس شیمی یازدهم، حل نمونه سوالات دوره های مختلف امتحانی شیمی یازدهم لازم و ضروری است.

نمونه سوال آمار و احتمال یازدهم 

حل نمونه سوال آمار و احتمال یازدهم برای مرور مباحث آمار که با تجزیه و تحلیل همراه است، لازم و ضروری است.