آخرین وضعیتِ مدارس و امتحانات در زمانِ شیوع کرونا

نمونه سوالات چهارم ابتدایی

نمونه سوال پایه چهارم ابتدایی شامل تمامی سوالات چهارم دبستان است و شامل دروس ریاضی، علوم، فارسی و هدیه های آسمانی، درس قرآن و مطالعات اجتماعی می باشد که می تواند مرجع کاملی برای تمرین و مرور دروس این دوره باشد.

نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی می تواند بهترین گزینه و ابزار برای دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی باشد که مباحثی همچون ضرب و تقسیم، اندازه گیری، کسر و … را در این مقطع یاد می گیرند.

علوم چهارم ابتدایی شامل مباحثی همچون مخلوط ها در زندگی، انرژی الکتریکی و … است که برای تثبیت مطالب آن در ذهن دانش آموز پایه چهارمی می توان از فایل نمونه سوال علوم چهارم ابتدایی استفاده کرد.

از مهم ترین دروس دوره ابتدایی، فارسی چهارم ابتدایی است که دانش آموز در این پایه برای به تسلط رسیدن در این درس، کلمات ادبی بیشتری را در قالب داستان یاد می گیرد. حل نمونه سوالات فارسی چهارم ابتدایی قطعا می تواند بهترین گزینه برای حفظ کلمات و جملات ادبی کتاب فارسی چهارم ابتدایی باشد.

هدیه های آسمان راجع به تمامی اصول اصلی و فرعی دین اسلام است که دانش آموزان ابتدایی باید به مرور در این مقطع یاد بگیرند. حل نمونه سوال هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی برای مرور مطالب این کتاب می تواند مفید باشد.

در کتاب قرآن چهارم ابتدایی بخش دیگری از سوره های قرآنی را همانند سال های پیش در قالب داستان و پیام های آسمانی به دانش آموز آموزش داده می شود که فایل نمونه سوال قرآن چهارم ابتدایی می تواند گزینه مناسبی برای تمرین و مرور سوره های این کتاب باشد.

دانش آموزان پایه چهارم در این درس مباحثی همچون تمدن ها، زندگی شهری و روستایی و …که راجع به تعاملات انسانی است را آموزش می بینند. نمونه سوال اجتماعی چهارم ابتدایی می تواند گزینه مناسبی برای یادگیری و حفظ مطالب این کتاب باشد.