آخرین وضعیتِ مدارس و امتحانات در زمانِ شیوع کرونا

گوناگون

Marathon of hope (ماراتن اميد)

به یاد دکتر میثمی، موسس انتشارات ماندگار اندیشه سازان Marathon of hope (ماراتن اميد) Terry Fox جواني بود کانادايي که در سال 1980 ، در حالي که بيش از 18 سال سن نداشت، به ناگاه متوجه وجود توده اي در يکي از پاهاي خود مي شود، وتشخيص پرشکان…

آیا چپ دست ها باهوش ترند؟

آیا چپ دست ها باهوش تر از راست دست ها هستند؟ نمی توان بطور قاطع بیان کرد که چپ دست ها از راست دست ها باهوش ترند. اما تحقیقات انجام شده نشان می دهد که چپ دستها در بعضی از زمینه ها از راست دست ها بهتر عمل می کنند. حتی دانشمندان متوجه شده…