کتاب ریاضی پنجم دبستان – ویرایش جدید

0 8,702

در این مطلب استادبانک فایل دانلود کتاب ریاضی پنجم دبستان را برای راهنمایی به معلمان و دانش آموزان عزیز جهت دانلود قرار داده است.

جهت دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود کتاب ریاضی پنجم دبستان

کتاب ریاضی پنجم دبستان

کتاب ریاضی پنجم دبستان در ادامه تغییر کتاب های پایه اول تا چهارم تغییر کرده است. ساختار کتاب ریاضی پنجم دبستان از سه بخش فعالیت، کار در کلاس و تمرین تشکیل شده است. این کتاب از هفت فصل تشکیل شده است که هر فصل شامل موضوعات زیر است:

فصل اول: عددنویسی و الگوها

 • یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددی
 • معرفی میلیاردها
 • جمع و تفریق عددهای مرکب
 • الگوها
 • مرور فصل

فصل دوم: کسر

 • کسرهای بزرگتر از واحد
 • جمع و تفریق عددهای مخلوط
 • ضرب کسرها
 • تقسیم کسرها
 • ضرب عددهای مخلوط
 • مرو فصل

فصل سوم: نسبت، تناسب و درصد

 • نسبت
 • نسبت های مساوی
 • تناسب
 • درصد
 • مرور فصل

فصل چهارم: تقارن و چندضلعی ها

 • تقارن محوری
 • تقارن مرکزی
 • زاویه و نیمساز
 • چندضلعی و مجموع زاویه های آنها
 • مرور فصل

فصل پنجم: عددهای اعشاری

عددهای اعشاری
جمع های عددهای اعشاری
تفریق عددهای اعشاری
ضرب عددهای اعشاری
مرور فصل

فصل ششم: اندازه گیری

 • مساحت لوزی و ذوزنقه
 • محیط دایره
 • حجم
 • گنجایش
 • مرور فصل

فصل هفتم: آمار و احتمال

 • جمع آوری و نمایش داده ها
 • میانگین
 • احتمال
 • مرور فصل

 

نظر شما درباره این مطلب چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.