درخواست تدریس خصوصی

اپلیکیشن رایگان نمونه سوال و گام به گام

اینستاگرام استادبانک

ویدئو

مدرسه دولتی بهتر است یا مدرسه غیرانتفاعی؟

مدرسه چیست؟ اصلا چرا مدرسه داریم؟ آیا سال‌ها قبل که مکتب‌خانه وجود داشت، تمام بچه‌ها به مکتب می‌رفتند؟ در صورتی که نانوا داشتیم، قصاب داشتیم، خیاط داشتیم و غیره. آیا تمام این افراد سواد داشتند؟ خیر. محیط آموزشی مدرسه برای ارتقای تعاملات…