پربازدیدترین مطالب درسی

دانلود نمونه سوال امتحانی مقاطع مختلف تحصیلی

نمونه سوال ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی نوبت اول و دوم

دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول و دوم درس ریاضیات گسسته پایه دوازدهم ریاضی در درس ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی دانش‌آموزان با استدلال ریاضی، بخش‌پذیری و هم‌نهشتی، گراف و مدل‌سازی و همچنین روش‌های شمارش آشنا می‌شوند. دانش‌آموزان از طریق…

نمونه سوال هندسه دوازدهم ریاضی نوبت اول و دوم

دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول و دوم درس هندسه پایه دوازدهم ریاضی در درس هندسه  پایه دوازدهم ریاضی موضوعاتی همچون ماتریس و کاربرد‌های آن، مقاطع مخروطی و معادلات آنها و بردارها و فضای سه بعدی آموزش داده می‌شوند. دانش‌آموزان از طریق…

نمونه سوال عربی دوازدهم نوبت اول و دوم

دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول و دوم درس عربی پایه دوازدهم در درس عربی پایه دوازدهم دانش‌آموزان با عبارات و ترکیبات عربی و شیوه‌ی ترجمه و درک صحیح متون عربی آشنا می‌شوند. دانش‌آموزان از طریق این درس با پرکاربرد ترین واژگان زبان عربی…

نمونه سوال تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی نوبت اول و دوم

دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول و دوم درس تحلیل فرهنگی پایه دوازدهم انسانی در درس تحلیل فرهنگی پایه دوازدهم رشته انسانی دانش‌آموزان با تعریف، شناخت و تحلیل فرهنگ، تحولات فرهنگی و مسائل فرهنگی ایران آشنا می‌شوند. دانش‌آموزان از طریق…

نمونه سوال دین و زندگی دوازدهم انسانی نوبت اول و دوم

دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول و دوم درس دین و زندگی پایه دوازدهم انسانی درس دین و زندگی برای رشته انسانی در پایه دوازدهم در قالب کتابی مجزا ارائه شده است. در درس دین و زندگی دوازدهم انسانی دانش‌آموزان بنا بر رشته تحصیلی خود بطور…

نمونه سوال جغرافیا دوازدهم انسانی نوبت اول و دوم

دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول و دوم درس جغرافیا پایه دوازدهم انسانی در درس جغرافیا دوازدهم انسانی دانش‌آموزان بطور کلی با جغرافیای سکونتگاه‌ها، حمل و نقل و مخاطرات طبیعی آشنا می‌شوند. دانش‌آموزان از طریق آموختن ویژگی‌های سکونتگاه‌ها…

نمونه سوال ریاضی و آمار دوازدهم انسانی نوبت اول و دوم

دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول و دوم درس ریاضی و آمار پایه دوازدهم انسانی در درس ریاضی و آمار دوازدهم انسانی دانش‌آموزان با مباحثی از قبیل آمار و احتمال و چرخه آن در حل مسائل، مدل‌سازی و دنباله‌های حسابی، دنباله‌های هندسی و توابع…

نمونه سوال عربی دوازدهم انسانی نوبت اول و دوم

دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول و دوم درس عربی پایه دوازدهم انسانی در درس عربی دوازدهم انسانی دانش‌آموزان علاوه بر معانی واژگان پرکاربرد، با قوائد زبان عربی از قبیل مفعول مطلق، حروف ندا و نحوه صحیح صرف فعل و اعراب‌گذاری‌ها آشنا…

نمونه سوال نگارش دوازدهم نوبت اول و دوم

دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول و دوم درس نگارش پایه دوازدهم در درس نگارش دوازدهم دانش‌آموزان به شکلی تخصصی‌تر با روش‌های نگارش نثر ادبی، نامه نگاری و همچنین مقاله نویسی آشنا می‌شوند. دانش‌آموزان از طریق آشنایی بیشتر با شیوه‌های نگارش…

نمونه سوال سلامت و بهداشت دوازدهم نوبت اول و دوم

دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول و دوم درس سلامت و بهداشت پایه دوازدهم در درس سلامت و بهداشت دوازدهم دانش‌آموزان با سلامت، بهداشت مواد غذایی، پیشگیری از بیماری‌ها و تغذیه و سبک زندگی سالم و همچنین بهداشت روان آشنا می‌شوند. دانش‌آموزان…

نمونه سوال هویت اجتماعی دوازدهم نوبت اول و دوم

دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول و دوم درس هویت اجتماعی پایه دوازدهم در درس هویت اجتماعی دوازدهم دانش‌آموزان با پدیده‌های اجتماعی، تحولات هویتی جامعه و همچنین ابعاد سیاسی و اقتصادی هویت ایرانی آشنا می‌شوند و از این طریق مفهوم هویت و…

نمونه سوال مدیریت خانواده و سبک زندگی دوازدهم نوبت اول و دوم

دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول و دوم درس مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه دوازدهم درس مدیریت خانواده و سبک زندگی در دو کتاب جداگانه برای دختران و پسران منتشر شده که با وجود مطالب مشترک، به آموزش جداگانه‌ی مطالبی که مختص هر گروه است،…