سرفصل های فیزیک یازدهم – به همراه نکات کلیدی و کتاب فیزیک

0 48,476

در این مطلب استادبانک سرفصل های فیزیک یازدهم را به همراه نکات کلیدی آن بیان می کند.

درس فیزیک درس حساس و مهمی است به همین خاطر لازم است دانش آموزان سرفصل ها و نکات کلیدی این کتاب را بطور کامل بدانند. در این مطلب استادبانک هم سرفصل های فیزیک یازدهم را به همراه نکات کلیدی آن را بیان می کند و هم فایل دانلود کتاب فیزیک پایه یازدهم را قرار داده است.

سرفصل های فیزیک یازدهم

مباحث مهم فصل الکتریسیته ساکن

فیزیک علمی است که با کمیت های فراوانی سرو کار دارد و برای توصیف چنین کمیت هایی به زبان ریاضی خاصی نیاز داریم.

برخی از کمیت ها افزون بر اندازه، دارای جهت نیز هستند و برخی فقط با اندازه شان مشخص می شود.

الکتریسیته ساکن به اثرهای حاصل از بارهای الکتریکی ساکن می پردازد.

بارهای الکتریکی در فضای اطراف خود ویژگی ای را ایجاد می کنند که می تواند با مفهوم میدان الکتریکی توصیف شود.

می توان از رویکرد و رهیاب یکسانی برای توصیف و تحلیل پتانسیل الکتریکی و پتانسیل گرانشی استفاده کرد.

از خازن ها می توان برای ذخیره انرژی الکتریکی استفاده کرد.

سرفصل های فیزیک یازدهم : فصل اول: الکتریسیته ساکن

 • قانون کولن
 • میدان الکتریکی
 • میدان الکتریکی حاصل از یک دره باردار
 • خطوط میدان الکتریکی
 • نیروی وارد بر بار الکتریکی در میدان الکتریکی
 • انرژی پتانسیل الکتریکی
 • پتانسیل الکتریکی
 • توزیع و القای بار در رساناها
 • خازن
 • ظرفیت خازن
 • خازن با دی الکتریک
 • انرژی خازن
 • به هم بستن خازن ها در مدار

سرفصل های فیزیک یازدهم

مباحث مهم فصل جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

جریان الکتریکی، جریان از بارهای متحرک است ولی همه بارهای متحرک جریان الکتریکی ایجاد نمی کنند، مگر آن که شارش خالصی بار از یک سطح معین بگذرد.

یکی از قدیمی ترین کاربردها الکتریسیته درتولید نور و گرما است.

این فناوری نقشی اساسی در زندگی انسان ها داشته است و دانش آن از قوانین و قواعد معینی پیروی می کند.

پیل های الکتریکی به ما امکان می دهد انرژی را به شکل شیمیایی ذخیره کنیم.

فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

 • جریان الکتریکی
 • مقاومت رساناهای اهمی و عوامل موثر بر آنها
 • برخی از استانداردهای مهندسی سیم ها
 • نیروی محرکه الکتریکی و مدارها
 • توان در مدارهای الکتریکی
 • به هم بستن متوالی مقاومت ها
 • مدارهای چندحلقه ای و به هم بستن موازی مقاومت ها

سرفصل های فیزیک یازدهم

مباحث مهم فصل میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی

اثری که دانشمندان آن را مغناطیس می نامند ناشی از حرکت ذره ای باردار نسبت به ذره باردار متحرک دیگری است.

تک قطبی مغناطیسی وجود ندارد.

فصل سوم: میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی

 • مغناطیس و قطب های مغناطیسی
 • میدان مغناطیسی
 • نیروی مغناطیسی وارد بر رسانای حامل جریان
 • نیروی وارد بر ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسی
 • آثار مغناطیسی جریان الکتریکی
 • نیروی بین سیم های موازی حامل جریان
 • خواص مغناطیسی مواد

سرفصل های فیزیک یازدهم

مباحث مهم فصل القای الکترومغناطیسی

تغییر شار مغناطیسی عبوری از مدار بسته، جریان القایی در مدار ایجاد می کند.

اساس تولید برق در جهان مبتنی بر ماشین هایی است که با استفاده از اصول القایش کار می کنند.

تولید و انتقال جریان متناوب (AC) سبب انتقال برق در جهان است.

فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی

 • پدیده القای الکترومغناطیسی
 • شار مغناطیسی
 • قانون القای الکترومغناطیسی فارادی
 • قانون لنز
 • القاگرها و اثرخود القایی
 • انرژی ذخیره شده در القاگر
 • جریان متناوب

کتاب فیزیک یازدهم

در این نوشته استادبانک کتاب فیزیک یازدهم را در اختیار دانش آموزان عزیز قرار داده است.

جهت دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود کتاب فیزیک پایه یازدهم

نظر شما درباره این مطلب چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.