روش تدریس قرآن ابتدایی

0 8,072

برای آشنایی بیشتر با زوش تدریس قرآن در مقطع ابتدایی این مقاله از مجله استادبانک را بخوانید، تا راهنمایی باشد برای تدریس بهتر و باکیفیت تر شما.

اهداف تدریس قرآن ابتدایی

در روش تدریس قرآن مقطع ابتدایی تا پایان سال تحصیلی باید به 3 هدف برای دانش آموزان برسید:

1.حیطه دانش و اطلاعات

– دانش آموز قرآن را سخن خداوند متعال و قابل احترام می داند.
– با بعضی از آداب خواندن قرآن مانند پاکیزگی آشنا شده است.
– با بعضی از داستان های قرآنی آشنا شده است.
– حروف و حرکات ناخوانا را می شناسد.

2.حیطه مهارت و عمل

– دانش آموز می تواند هفت سوره کوچک را با صوت بخواند.
– می تواند داستان های کتاب درسی را از روی تصاویر توضیح دهد.
– هنگام شنیدن و خواندن قرآن مودب است.
– کتاب قرآن را تمیز نگه می دارد.

3.حیطه عاطفی و گرایشی

– دانش آموزان به شنیدن قرائت قرآن علاقه نشان می دهند.
– دوست دارند قرآن را زیبا بخوانند.
– علاقه مند به حفظ سوره ها هستند.
– شرکت در جلسات قرآنی را دوست دارد.

بخش های روش تدریس قرآن ابتدایی:

روش آموزش سوره های قرآن

ساعات تدریس سوره را به دو قسمت تقسیم کنید. قسمت اول را به پخش نوار صوتی اختصاص دهید و جلسه بعد را به پرسش و ارزیابی اختصاص دهید. هنگام پخش نوار، دانش آموزان به صورت دسته جمعی آن را می خوانند و در روز پرسش به صورت انفرادی باید قرائت کنند. پس ترتیب کار آموزش سوره، یک روز آموزش و یک روز پرسش است تا آموزش کامل شود.
نکته: در پرسش انفرادی بهتر است اول از دانش آموزان داوطلب بپرسید و سپس افراد ضعیف و خجالتی!

روش تدریس داستان ها

در روش تدریس قرآن ابتدایی در قسمت داستان ها پس از تمرین سوره، به کمک تصاویر کتاب داستان های قرآنی را برای دانش اموزان تعریف کنید. داستان های هر درس را با پرسش و پاسخ با کمک دانش آموزان تعریف می کنیم.
دانش آموزان پس از شنیدن اولین داستان شخصیت های اصلی را می شناسند و در داستان های بعدی با معلم همراه می شوند. هدف از این کار، تقویت فن بیان می باشد. برای ارزشیابی در قسمت داستان ها، آموزگار قبل از بیان داستان جدید باید میزان یادگیری داستان قبلی را با پرسش ارزیابی کند.

روش تدریس روخوانی کلمات و عبارات قرآن

در زنگ قرآن پس از ارزیابی سوره، روخوانی عبارت های قرآنی آموزش داده می شود. پس اولویت در تدریس سوره و در مرحله بعد تدریس روخوانی و در آخر داستان را به روشی که بیان کردیم، آموزش می دهیم.

  1. در تدریس و آموزش روخوانی باید به نکاتی توجه داشته باشید:
  2. هر درس روخوانی قرآن باید یک هفته بعد از آموزش صامت و مصوت فارسی، تدریس شود.
  3. برای اینکه دانش آموزان روخوانی را به راحتی یاد بگیرد، باید در درس فارسی ترکیب حروف و روخوانی بیشتر تمرین شود.
  4. پس از تدریس، معلم به جای اینکه خودش عبارت را بخواند با اشاره به آن از دانش اموزان می خواهد که آن را بخوانند.
  5. وقتی دانش آموز عبارتی را اشتباه می خواند، معلم نباید آن را تصحیح کند. باید با اشاره به عبارت از دانش آموز بخواهد دقت کند و دوباره بخواند.
نظر شما درباره این مطلب چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.