روش تدریس علوم اول ابتدایی

2 33,664

در این نوشتار استادبانک می کوشد روش تدریس علوم اول ابتدایی را ارائه دهد تا راهنمای خوبی برای معلمان و دانش آموزان عزیز باشد

کتاب علوم اول ابتدایی

بهتر است قبل از اینکه روش تدریس علوم اول ابتدایی را مطالعه کنید، کتاب علوم اول را دانلود کرده و مطالعه اجمالی روی تمام فصل های آن داشته باشید.

روش تدریس علوم اول ابتدایی درس اول

روش تدریس علوم اول ابتدایی

درس اول، زنگ علوم است که باید سبک تدریس بگونه ای باشد تا دانش آموز بتواند در برخورد با پدیده های آشنا و ناآشنای محیط اطراف خود، پرسش طرح کرده، بدنبال یافتن جواب پرسش های خود باشد و برای این پرسش ها فعالیت های مرتبطی را پیشنهاد دهد.

نکات زیر را در ارتباط با این بخش رعایت کنید:

1- دانش آموز را در محیطی قرار دهید که برای او تحریک کننده و سوال برانگیز باشد.

2- به هیچ وجه خود درس را توضیح نداده و به دنبال پاسخ صریح دادن به کودک نباشید.

3- در رابطه با موضوع درس، پرسش های مناسب طرح کرده و از دانش آموزان بخواهید جواب های متفاوتی بدهند.

4- سوال هایی که طرح می کنید باید واضح و کوتاه باشند.

5- سوال هایی که طرح می کنید نباید مختص کلاس درس باشد بلکه بهتر است بخشی از آنها مربوط به کار در منزل و بیرون از مدرسه باشد.

روش تدریس علوم اول ابتدایی درس دوم

این درس که موضوع آن، سلام به من نگاه کن است، مربوط به فعالیت های زیر می باشد:

 • مشاهده طبیعت و پدیده های طبیعی
 • استفاده از حواس پنجگانه برای شناخت محیط اطراف
 • استفاده از ابزارهای مختلف برای بیان مشاهدات خود به صورت فردی و گروهی

دانش آموزان را به حیاط مدرسه ببرید و از آنها بخواهید با دقت محیط اطراف را مشاهده کنند.

این فرصت را به آنها بدهید تا محیط اطراف خود را کشف کنند.

سپس از آنها از این قبیل پرسش ها کنید:

 • چه بوهایی را حس کرده اید؟
 • چه صداهایی را شنیده اید؟

با طرح سوالات بیشتر آنها را با مشاهدات عمیق تر از محیط اطراف هدایت کنید. از آنها بخواهید دانسته های خود را بطور دقیق برای شما و دیگر دانش آموزان بازگو کنند. دانش آموزان را در موقعیت های مختلفی قرار دهید تا بتوانند از حواس پنجگانه خود برای درک محیط اطراف استفاده کنند.

روش تدریس علوم اول ابتدایی درس سوم

روش تدریس علوم اول ابتدایی

در درس سوم که موضوع آن سالم و شاداب باش، دانش آموزان با عوامل موثر در سلامتی و افزایش آن آشنا می شوند. روش تدریس باید بگونه ای باشد که دانش آموزان طی فعالیت هایی که انجام می دهند یاد بگیرند برنامه روزانه مناسبی برای بهبود سلامتی خود تهیه و اجرا کنند.

نکات زیر را در ارتباط با این مبحث رعایت کنید:

1- بهتر است لیستی از غذاهای مفید و غیر مفید تهیه کرده و به دانش آموزان ارائه دهید.

2- در مورد فواید و مضررات مواد غذایی با دانش آموزان صحبت کنید.

3- از آنها بخواهید خود لیستی از غذاهای خوشمزه در حین حال مفید را تهیه و در کلاس بخوانند.

4- علت مفید بودن هر کدام از مواد غذایی را از آنها بخواهید.

5- در زمینه ورزش بعد از توضیحی که در مورد فواید ورزش کردن بیان کردید از دانش آموزان بخواهید هر کدام هر نرمشی را که بلد هستند در کلاس انجام دهند.

6- در مورد بهداشت فردی، از آنها سوال کنید که لوازم شخصی هر فرد کدام است؟ آنها را نام ببرند.

7- روش صحیح مسواک زدن را به آنها آموزش دهید.

به این صورت که از دانش آموزان بخواهید توضیح دهند که چگونه مسواک می زنند. بعد از توضیحات آنها، خود روش صحیح مسواک زدن را توضیح داده تا آنها روش درست را یاد بگیرند.

8- در زمینه مراجعه به دکتر برای کاهش ترس آنها از دکتر و مصرف آمپول و داروها، به صورت دسته جمعی به یک مرکز درمانی با هدف آشتی دانش آموزان با داروها، بروید.

9- در زمینه ایمنی بهتر است با همکاری دانش آموزان، مکان های خطرآفرین را شناسایی کنید.

آنها را به مراکز امداد رسانی نظیر هلال احمر، آتش نشانی و اورژانس با هدف آشنایی با این مراکز ببرید.

10- در مورد خواب، استراحت و بیداری با دانش آموزان صحبت کنید.

اینکه بهترین زمان خوابیدن، استراحت و فعالیت کردن چه زمان هایی است و …

روش تدریس علوم اول ابتدایی درس چهارم

در این درس چهارم که موضوع آن، جانوران است، دانش آموزان با موارد زیر آشنا می شوند:

 • ارتباط زندگی انسان با جانوران مختلف
 • آگاهی از مهم ترین منابع غذایی
 •  نحوه حرکت، رشد و زندگی و تولید مثل جانوران مختلف

بهتر است برای درک کامل این مبحث هر دانش آموزی یک جانور از محیط زندگی خود را انتخاب کند. در مورد نحوه حرکت، رشد و زندگی این جانور اطلاعات جمع کند. تفاوت ها و شباهت های این جانور را با دیگر موجودات زنده بررسی کند.

روش تدریس علوم اول ابتدایی درس پنجم

در درس پنجم که در مورد گیاهان است، دانش آموزان با انواع گیاهان، اندام آنها، نحوه رشد آنها، فایده آن در زندگی انسان و .. آشنا می شوند. از دانش آموزان بخواهید دانه های لوبیا و …. را در  خاک بکارند و مراحل رشد آنها را گزارش دهند. لیستی از چگونگی رشد گیاه، مراحل رشد، اندام گیاه و … تهیه کرده و در کلاس درس بیان کند. در آخر توضیح دهد که وجود گیاه در زندگی انسان چه فوایدی دارد.

روش تدریس علوم اول ابتدایی درس ششم

روش تدریس علوم اول ابتدایی

در درس ششم که در مورد زمین خانه آبی ما است، دانش آموزان با انجام فعالیت های مختلف با موارد زیر آشنا می شوند:

 • آشنایی با آب به عنوان منبع حیاطی زندگی انسان
 • فراوان بودن آب در جهان
 •  وابسته بودن زندگی انسان و حیوانات مختلف به آب
 •  وجود شکل های مختلف آب در کره زمین
 •  آشنایی با آب آشامیدنی و غیر آشامیدنی
 •  نحوه استفاده درست از آب
 •  آشنایی با چرخه طبیعت و شکل گیری آب

1- از طریق ماکت ها و تصاویر مختلف و جذاب نحوه پیدایش آب و چرخه طبیعت را به دانش آموزان آموزش دهید.

2- از آنها بخواهید در خانه این ماکت را تهیه کنند تا کامل مراحل آن را یاد بگیرند.

3- در مورد نحوه مصرف صحیح آب توضیح داده و سوال های مرتبط بپرسید.

اینگه چگونه دست و صورت خود را می شویید؟

یا هنگام مسواک زدن شیر آب را باز می گذارید؟

4- ازآنها بخواهید به والدین خود طریقه مصرف درست آب را بعد از آموزش در کلاس بیان کنند و مراقب مصرف بی رویه اب در خانه باشند.

5- مقدار آبی در ظرفی ریخته و از آنها این سوال را بپرسید که با این مقدار آب چه کاری می توانید انجام دهید.

در واقع با این سوال آنها را در مورد نحوه مصرف درست آب، به فکر وا می دارید.

6- برای آشنایی دانش آموزان با اشکال مختلف آب می توانید یک تکه یخ به کلاس آورده و از دانش آموزان بخواهید آن را لمس کنند.

روش تدریس علوم اول ابتدایی درس هفتم

برای تدریس این درس که موضوع آن زمین خانه سنگی ما است این روش پیشنهاد می شود: بهتر است دانش آموزان جدولی تهیه کرده و در آن نام انواع سنگها، کاربرد هر کدام، طبقه بندی سنگ ها بر اساس چگونگی تغییراتشان را وارد کنند.

روش تدریس علوم اول ابتدایی درس هشتم

این درس راجع به موضوع چه میخواهم بسازم است. در این درس باید ابزار های مختلف را که در زندگی روزمره ما کاربرد دارند توضیح دهید. از دانش آموزان در خانه لیستی از ابزار های کاربردی را تهیه کرده و در کلاس بیان کنند. در مورد چگونگی استفاده از این ابزارها صحبت کنید.

روش تدریس علوم اول ابتدایی درس نهم

موضوع این درس راجع به زمین خانه خاکی ما است می باشد. در روش تدریس این درس بهتر است دانش آموزان را با انواع خاک آشنا کنید. توضیح دهید وجود خاک چه فایده و مزیت هایی برای زندگی انسان دارد. ارزشمند بودن خاک، روش استفاده درست آن و… را بیان کنید. توضیح دهید که از خاک چه وسایلی می توان ساخت و چه کاربردی در زندگی انسان دارد.

درس دهم: در اطراف ما هوا وجود دارد.

روش تدریس علوم اول ابتدایی

در مورد این مبحث به دانش آموزان توضیح دهید که وجود هوا برای انسان ها و دیگر موجودات زمین ارزشمند است. توضیح دهید هوا در همه جا وجود دارد. از دانش آموزان بخواهید کارهایی که در انجام هوا به ما کمک می کند را فهرست کنند. راه حل های خود را در مورد کاهش آلودگی هوا بیان کنند.

درس یازدهم: دنیای گرم و سرد

برای روش تدریس پیشنهاد می شود که از دانش آموزان بخواهید لیستی از وسایل گرمایی و سرمایی را تهیه کنند. در کلاس درس چشم های آن ها را ببندید و دو وسیله گرم و سرد مثل یخ را جلوی آن ها قرار دهید. با لمس آن ها، متوجه تفاوت اشیای گرم و سرد می شوند. از آنها بخواهید در مورد کاربرد گرما و سرما در زندگی شان فکر کرده و در کلاس نتیجه افکار خود را بیان کنند.

درس دوازدهم: از خانه تا مدرسه

در روش تدریس این مبحث بهتر است از دانش آموزان بخواهید تمام مشاهدات خود را از محیط خانه تا مدرسه در دو طبقه اشیا ثابت و متحرک فهرست کنند. برای آنها توضیح دهید اشیا ثابت و اشیا متحرک کدام اند. از هر کدام از دانش آموزان بخواهید تمام مشاهدات خود در مسیر را در کلاس بیان کنند و در مورد کاربرد هر کدام توضیح دهند.

درس سیزدهم: آهن ربای من

روش تدریس علوم اول ابتدایی

بهتر است در مورد آهن ربا و خواص آن به دانش آموزان توضیح دهید. از آنها بخواهید لیستی از خواص آهن ربا را فهرست کنند. از طریق آزمایش های مختلفی که در کلاس درس انجام می دهید خواص آهن ربا را نشان دهید. به عنوان تکلیف در خانه از دانش آموزان بخواهید وسایلی که آهن ربا در آن ها بکار رفته را پیدا کرده و در کلاس بیان کنند.

درس چهاردهم : از گذشته تا آینده

در این درس دانش آموزان با مفهوم فناوری و یکی از کاربردهای آن یعنی نور و روشنایی آشنا می شوند. زمینه تدریس باید بگونه ای باشد که دانش آموزان اطلاعات لازم را در مورد کاربرد نور و روشنایی در زندگی کسب کنند. این نوشتار سعی کرده است.

برخی والدین برای کمک به یادگیری فرزندشان به دنبال شماره معلم خصوصی اول ابتدایی هستند، شما می توانید با بالابردن مهارت های تدریس خود شاگردان زیادی جذب کنید و درآمد خوبی داشته باشید.

نظر شما درباره این مطلب چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 نظرات
 1. فاطمه صمدی می گوید

  سلام
  از مطالب مفید شما استفاده کردم
  اما متاسفانه لینک دانلود روش تدریس علوم اول ابتدایی در دسترس نیست. بی نهایت سپاسگزار میشم اگه این لینک رو درست کنید.🙏🙏🙏🙏

  1. استادبانک می گوید

   سلام خیلی ممنونم از شما.
   بله درست می‌فرمایید. لینک دانلود مشکل داره و به زودی این مشکل رو برطرف می‌کنیم …