کتاب درسی شیمی سوم دبیرستان

0 5,165

درس شیمی در دو رشته ریاضی و فیزیک و تجربی مشترک است. این درس شامل 3 بخش مهم است. اصل بر هم کنش میان مواد در این 3 فصل بیان شده است. درس شیمی در کنکور ریاضی و تجربی بسیار مهم و تاثیر گذار در رتبه داوطلبان است. شیمی در دانشگاه به عنوان چند رشته متفاوت تدریس می شود. از جمله شاخه های شیمی معدنی، شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی فیزیک، شیمی پلیمر، شیمی محیط، شیمی دارویی و …. را می توان نام برد.

دانلود کتاب درسی شیمی سوم دبیرستان

دقت داشته باشید که تنها مرجع رسمی انتشار فایل کتاب های درسی، وب سایت اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی به نشانی chap.sch.ir می باشد. پیشنهاد می‌کنیم برای دانلود تمامِ کتاب‌های درسی از مقطع ابتدایی تا متوسطه دوم به این وب‌سایت مراجعه بفرمایید.

لینک دانلود کتاب درسی شیمی سوم دبیرستان

این کتاب شامل 3 فصل زیر است:

واکنش های شیمیایی و استوکیومتری:

واکنشهای شیمیایی را می توان به صورت معادله هایی نوشت و در آن از نمادهای شیمیایی عنصرها برای نمایش دادن استفاده کرد. بر طبق قانون پایستگی جرم تعداد اتم های هر عنصر باید در دو طرف معادله یکسان باشد یعنی معادله باید موازنه باشد.

 ترمودینامیک شیمیایی:

داﻧﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﮑﻠﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژی ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و راه ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل آن ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ  ﻧﺎم دارد.

محلول ها:

ماده خالص، ماده ناخالص، مخلوط همگن، مخلوط ناهمگن و .. در این بخش آموزش داده شده است.

نظر شما درباره این مطلب چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.