زهرا معماری

استاد زهرا معماری

دروس عربی، منطق و فلسفه دبیرستان و پیش دانشگاهی

اینجانب توانایی تدریس دروس عربی، منطق و فلسفه دبیرستان و پیش دانشگاهی را دارم

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

منطق فلسفه و منطق کنکور سراسری فلسفه پیش دانشگاهی زبان عربی کنکور سراسری عربی پیش دانشگاهی عربی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا فلسفه از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان