استاد مجید زهره وند

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دانشجوی دکتری مهندسی هسته ای


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی هسته ای از دانشگاه تهران