مجید زهره وند

استاد مجید زهره وند

تدریس خصوصی فیزیک پزشکی و مهندسی هسته ای توسط دانشجوی دکتری مهندسی هسته ای تدریس خصوصی فیزیک هسته ای فیزیک بهداشت آمادگی برای کنکور ارشد و دکتری فیزیک و فیزیک پزشکی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک جدید 1 و 2 ریاضی فیزیک 1 و 2 فیزیک عمومی فیزیک عمومی 2 فیزیک عمومی 1 فیزیک هسته ای کنکور کارشناسی ارشد فیزیک فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

همدان - همدان تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


دانشجوی دکتری مهندسی هسته ای

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی هسته ای از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان