زهرا محمودآبادی

استاد زهرا محمودآبادی

ریاضیات با طعم جامعه شناسی با قیمت مناسب

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی گسسته ریاضی مهندسی هندسه تحلیلی و جبر خطی معادلات دیفرانسیل آمار و مدلسازی دبیرستان ریاضی عمومی 2 جبر و احتمال هندسه سوم دبیرستان هندسه دوم دبیرستان ریاضی عمومی 1 ریاضی کنکور سراسری حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


* لیسانس ریاضی محض از دانشگاه فردوسی مشهد<br /> * فوق لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه آزاد تهران شمال<br /> * دانشجوی دکتری اقتصاد و توسعه در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز<br /> *مدرس دانشگاه علمی و کاربردی<br /> *تدریس ریاضیات دانشگاهی و دبیرستان، ویژه کنکور از سال 1385 تا کنون<br />

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا جامعه شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان