استاد زهرا محمودآبادی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

* لیسانس ریاضی محض از دانشگاه فردوسی مشهد<br /> * فوق لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه آزاد تهران شمال<br /> * دانشجوی دکتری اقتصاد و توسعه در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز<br /> *مدرس دانشگاه علمی و کاربردی<br /> *تدریس ریاضیات دانشگاهی و دبیرستان، ویژه کنکور از سال 1385 تا کنون<br />


مدارک تحصیلی

  • دکترا جامعه شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی