استاد زهرا جمشیدی

  • دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه تهران
  • کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران
  • افتخار تحصیلی: رتبه 14 کنکور ارشد مدیریت
  • افتخار تدریس: پیشرفت تحصیلی شاگردان