زینب ابراهیمیان قاجاری

استاد زینب ابراهیمیان قاجاری

تدریس خصوصی ریاضیات به همراه توضیح و تشریح مسایل کتاب با 10 سال تجربه تدریس - ریاضیات برابر است با 1 درصد استعداد 99 درصد پشتکار -

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی عمومی 2 جبر و احتمال حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی عمومی 1 ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه پیام نور

نظرات شاگردان