ضیاالدین دهقان

استاد ضیاالدین دهقان

تدریس خصوصی ریاضی از دیستان تا دبیرستان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی پایه

شهرهای تدریس

بندرعباس - هرمزگان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه هرمزگان

نظرات شاگردان