زینب طاهری

استاد زینب طاهری

ریاضیات دبیرستان و دانشگاه

کلیه دروس ریاضیات دبیرستان و دانشگاه از مقظع کارشناسی تا دکتری تدریس می شودبه خصوص دروس ریاضیات مهندسی و ریاضیات گسسته و معادلات دیفرانسیل

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی 1 و 2 و 3 کنکور کارشناسی ارشد ریاضی ریاضی مهندسی ریاضی گسسته آمار و مدلسازی دبیرستان معادلات دیفرانسیل هندسه تحلیلی و جبر خطی جبر و احتمال ریاضی عمومی 2 هندسه سوم دبیرستان هندسه دوم دبیرستان ریاضی عمومی 1 ریاضی کنکور سراسری حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


رتبه ی یک لیسانس و ارشد و دکتری <br /> یر رشته ریاضی کاربردی<br /> دانشگاه خوارزمی تهران(تربیت معلم سابق)

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا ریاضیات و کاربردها از دانشگاه خوارزمی تهران

افتخارات تحصیلی

  • دانش اموخته ی برتر دوره ی کارشناسی وکسب جایزه از وزارت علوم
  • رتبه ی یک لیسانس و ارشد و دکتری

نظرات شاگردان