نعمت اله زرمهی

استاد نعمت اله زرمهی

تدرسی خصوصی دروس تخصصی مهندسی مخابرات سیستم

تدریس خصوصی دروس تخصصی مهندسی برق مخابرات سیستم، تجزیه و تحلیل سیستم ها، فرآیند های تصادفی، مخابرات، مخابرات پیشرفته، تیوری اطلاعات.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

سیگنال ها و سیستم ها تجزیه و تحلیل سیستم ها فرآیند تصادفی مخابرات مخابرات دیجیتال

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


مدرس مبانی مهندسی برق در دانشگاه صنعتی شریف، دستیار آموزشی برگزیده در دانشگاه تهران<br /> http://zarmehi.ir

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • انتخاب بهترین دستیار آموزشی در دانشگاه تهران
  • سابقه 6 سال تدریس

نظرات شاگردان