استاد محمد زرین کلاه

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

تدریس مفهومی مطالب بر مبنای تجربه و چارت مطالب و جمع بندی مباحث مورد نیاز در کمترین تعداد جلسات مورد نیاز-آموزش آسان دروس تخصصی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی خودرو از دانشگاه جامع علمی کاربردی

افتخارات تحصیلی

  • گذراندن تمام دوره های مرتبط با خودرو
  • کارشناس تضمین کیفیت شرکت خودروسازی