محمد زرین کلاه

استاد محمد زرین کلاه

مکانیک خودرو سنگین و سبک

سیستم تعلیق - ترمز -سوخت رسانی (cng-انژکتوری)-انتقال قدرت -مولد قدرت

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

موتورهای احتراق داخلی سوخت و احتراق

شهرهای تدریس

البرز - قزوین تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


تدریس مفهومی مطالب بر مبنای تجربه و چارت مطالب و جمع بندی مباحث مورد نیاز در کمترین تعداد جلسات مورد نیاز-آموزش آسان دروس تخصصی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی خودرو از دانشگاه جامع علمی کاربردی

افتخارات تحصیلی

  • گذراندن تمام دوره های مرتبط با خودرو
  • کارشناس تضمین کیفیت شرکت خودروسازی

نظرات شاگردان