محمد رضا ضرابی

استاد محمد رضا ضرابی

  • دکترا علوم کامپیوتر از دانشگاه تربیت مدرس
  • افتخار تحصیلی: برگزیده المپیاد ریاضی رتبه ٣٣ ارشد رتبه ٧٠ دکتری

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید