علی ذاکری

استاد علی ذاکری

تدریس خصوصی علوم تجربی دوره راهنمایی، زیست شناسی دوره دبیرستان توسط کارشناس ارشد زیست شناسی. به صورت خصوصی و گروهی. با سابقه تدریس

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زیست شناسی و آزمایشگاه 1 زیست شناسی و آزمایشگاه 2

شهرهای تدریس

شیراز - فارس

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان