زهرا غفاریان

استاد زهرا غفاریان

تدریس خصوصی فیزیک تمام سطوح توسط مدرس دانشگاه . رفع اشکال و تقویتی . تدریس. صد در صد تضمینی. کارشناسی ارشد فیزیک

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک عمومی 2 فیزیک عمومی فیزیک عمومی 1 فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه فردوسی مشهد

نظرات شاگردان