زهرا ابراهیمی سروندی

استاد زهرا ابراهیمی سروندی

مدرس دانشگاه گیلان و مراکز پیام نور استان گیلان و غیرانتفاعی های استان گیلان و برخی مراکز علمی کاربردی و همچنین تدریس در دوره تابستانی کنکور و تقویتی کانون فرهنگی آموزش

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

توابع مختلط حل عددی معادلات دیفرانسیل مبانی منطق و نظریه مجموعه ها معادلات دیفرانسیل جبر خطی جبر مبانی ترکیبیات آنالیز ریاضی آمار و احتمالات آنالیز عددی مبانی آنالیز عددی مبانی ماتریس ها و جبرخطی مبانی ریاضی اقتصاد مهندسی محاسبات عددی ریاضی مهندسی ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 کنکور کارشناسی ارشد ریاضی ریاضی کنکور سراسری ریاضی گسسته هندسه تحلیلی و جبر خطی حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان جبر و احتمال آمار و مدلسازی دبیرستان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

رشت - گیلان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا ریاضیات و کاربردها از دانشگاه گیلان

نظرات شاگردان