استاد محمد یوسفی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مترجم و مدرس زبان انگلیسی<br /> استفاده ترکیبی از متدلوژی های متنوع آموزشی برای به حداکثر رساندن بهره وری از قبیل:<br /> Task-based language learning<br /> ، TPR، CLT، Suggestopedia<br /> دوره های کوتاه، میان و بلند مدت برای آمادگی آزمون های بین المللی زبان<br /> دوره های¬ مکالمه¬ زبان¬کوتاه¬ مدت ¬(ویژه¬ مسافرین ¬خارج ¬از کشور)<br />


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی

افتخارات تحصیلی

  • استاد دانشگاه علوم پزشکی آجا-استاد دانشگاه علمی کاربردی تهران-مدرس مجتمع فنی تهران (شعبه سعادت آباد)- مدرس آموزشگاه های تهران