استاد یوسف یوسف پور

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

کارشناس ایمنی ، گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای فناوری اطلاعات IT


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی ایمنی از دانشگاه غیرانتفاعی