یوسف یوسف پور

استاد یوسف یوسف پور

تدریس خصوصی درس مبانی علم رایانه دبیرستان ، تدریس خصوصی درس بهداشت و ایمنی کار

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ایمنی و بهداشت صنعتی مبانی علم رایانه دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


کارشناس ایمنی ، گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای فناوری اطلاعات IT

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی ایمنی از دانشگاه غیرانتفاعی

نظرات شاگردان