استاد مجید یوسفی نژاد

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی ماشینهای کشاورزی از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون کشاورزی در سال 1392