استاد یوسف دشتی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

در دانشگاه جندی شاپور دزفول رشته ی مهندسی مکانیک در حال تحصیلم و در زمینه ی برق و مکانیک مقام های سوم و دوم جهانی مسابقات مخترعین جهان در کشور کره جنوبی را دارا بوده و همچنین دارای تعدادی اختراع ثبت شده در ایران هستم .


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول