سمیرا روزبهانی

استاد سمیرا روزبهانی

تدریس کلیه دروس مدیریت آموزشی ارشد و کارشناسی کنکور سابقه تدریس کنکور فراگیر پیام نور سابقه تدریس کنکور سراسری و آزاد مدیریت آموزشی توسط مدرس کنکور و پیام نور

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

کنکور کارشناسی ارشد مدیریت و اقتصاد (MBA)

شهرهای تدریس

کرج - البرز

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مدیریت و اقتصاد (MBA) از دانشگاه بوعلی سینا همدان

نظرات شاگردان