زهرا یادگاری

استاد زهرا یادگاری

تدریس خصوصی ریاضیات (راهنمایی-دبیرستان)

تدریس خصوصی ریاضی (تقویتی-تجدیدی) در مقاطع راهنمایی و دبیرستان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی هشتم دبیرستان ریاضی هفتم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

نظرات شاگردان