استاد محمد ناطقی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

سابقه تدریس ریاضی و فیزیک<br /> تدریس مفهومی دروس پایه


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی فیزیک از دانشگاه بوعلی سینا همدان