سید حسین دستی گردی

استاد سید حسین دستی گردی

تدریس خصوصی دروس مهندسی عمران و نرم افزارهای تخصصی (Etabs, Safe, Sap, Flac, Plaxis,..) توسط کارشناس ارشد عمران- استاد دانشگاه

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران تحلیل سازه 1 و 2 سازه های بتنی روسازی راه مکانیک خاک مهندسی پی مقاومت مصالح و سازه های فلزی

شهرهای تدریس

بیرجند - خراسان جنوبی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه سمنان

نظرات شاگردان