محمد مقدم

استاد محمد مقدم

تدریس دروس دبستان-دبیرستان-دانشگاه

تدریس دروس دبستان دبیرستان و دانشگاه با روش متفاوت توسط کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ریاضی فیزیک زبان استاتیک دینامیک مقاومت مصالح نقشه کشی صنعتی ...

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

رسم فنی و نقشه کشی ساختمان ارتعاشات مکانیکی استاتیک و مقاومت مصالح استاتیک فیزیک کنکور سراسری ریاضی کنکور سراسری فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی اصفهان

نظرات شاگردان