جواد وصالی جمشید

استاد جواد وصالی جمشید

تدریس خصوصی و گروهی ریاضی و فیزیک دوره راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه. تدریس خصوصی و گروهی دروس استاتیک و ایستایی رشته عمران ومعماری

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

قم - قم

سوابق و افتخارات تدریس


کسب 5 مقام قهرمانی ملی در زمینه بتن<br /> کسب 1 مقام بین المللی در زمینه بتن<br /> نمویسنده 8 مقاله در زمینه شهرسازی و چاپ آنها در مجلات و کتاب های مختلف

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان