استاد رضا ورزنده

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

لیسانس مهندسی شیمی -ارشد مهندسی هسته ای<br />


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی انرژی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)