محمدرضا وهمی

استاد محمدرضا وهمی

تدریس خصوصی کلیه دروس حسابداری و کماپیوتر- تضمینی 100%- جلسه اول رایگان می باشد و می توان به صورت توافقی ادامه داد.توانایی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

مدیریت مالی

شهرهای تدریس

ساوه - مرکزی تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان