استاد وحیدرضا سپهوند

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

صبور و آرام در امر یاددهی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه فنی و حرفه‌ای

افتخارات تحصیلی

  • سرگروه آموزشی رشته مکانیک و تاسیسات استان لرستان به مدت 9 سالمدیر نمونه هنرستان استان و کسب رتبه کشوری در سال 92
  • رسمی آموزش و پرورش با سابقه ای 16 ساله و سابقه تدریس در دانشکده فنی و سما