استاد وحید سهرابی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مشاوره تحصیلی و مطالب انگیزشی برای پیشرفت تحصیلی انتخاب منابع مناسب برای هر فرد با توجه به ویژگی های فردی انجام میگیرد.<br /> درصورت تدریس خصوصی یک کتاب بصورت کامل تضمین جزو قرارداد خواهد بود.با تشکر


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه رازی کرمانشاه

افتخارات تحصیلی

  • سابقه تدریس ریاضیات بصورت نیمه گروهی در آموزشگاه و بصورت خصوصی در منزل را دارم.