وحید فدایی

استاد وحید فدایی

تدریس خصوصی دروس مهم رشته برق(مدار و بررسی)به صورت ویژه و کنکوری .این دروس یکی از مهم ترین دروس رشته برق میباشند.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

مدارهای الکتریکی 1 و 2

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه غیرانتفاعی

نظرات شاگردان